Panaszfelvételi Jegyzőkönyv

Cégnév: BI-TOYS Kft.
A szolgáltató székhelye: 2315 Szigethalom, Juhász Gyula utca 34/a

PANASZFELVÉTELI JEGYZŐKÖNYV


Ügyfél neve, a rendelés száma:

 

Ügyfél állandó lakcíme, székhelye, levelezési címe:

 

Telefonszáma és e-mail címe:

 

Az értesítés módja:

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

A panasz részletes leírása, panasz okának és a konkrét igényeknek a megjelölésével:

 

 

A panaszt alátámasztó dokumentumok másolata: mellékelve/nincs ilyen

Az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

 

Dátum: 

                               jegyzőkönyv felvevő ügyintéző                                     panaszt előterjesztő ügyfél
                                         aláírása                                                                                aláírása

 

A jelen jegyzőkönyv egy másolati példányát átvettem:

Dátum:


                                                                                                                         ügyfél                                                        aláírás